Hoppa till innehållet

Barn som upplever våld far illa

Det kan vara psykiskt lika skadligt att växa upp i en familj med våld utan att själv bli utsatt som att bli utsatt.

En studie gjord av regeringens kommitté är det cirka 10% av alla barn i Sverige som någon gång sett sin pappa slå mamma. Dessa barn är enligt svensk lag brottsoffer.

På kvinnojouren i Boden betraktar vi alla barn som barn tills de fyllt 18 år oavsett könsidentitet.

Barn far illa av att uppleva våld i hemmet. Många barn blir också slagna. Barn som upplever våld svarar oftast med tystnad. Något som kan leda till att traumat osynliggörs och att barnet tar på sig skulden för våldet.

Du behöver inte ha synliga skador för att kontakta oss. Vi har tystnadsplikt. Vi tror på dig. Vi lyssnar och stödjer dig.

By Formsmedjan. Powered by Yago